Kompleksinen traumaperäinen stresihäiriö

Traumaperäisen stressihäiriön määritelmä ei kuvaa kaikkia niitä oireita, joita on toistuvien traumatapahtumien uhreilla. Judith Herman kuvasi ensimmäisenä näitä oireita ja on jaotellut oireet seitsemään luokkaan. Myöhemmin nämä oireet on kansainvälisessä tutkimuksessa voitu sijoittaa kolmeen pääluokkaan: muutoksia affektin ja impulssikontrollin säätelyssä, vaikeuksia suhteissa toisiin ihmisiin sekä vaikeuksia traumaattisten muistojen kanssa.

Toistuva trauma aikuisella iällä järkyttää valmiiksi muotoutuneen persoonallisuuden rakennetta, mutta toistuva trauma lapsuudessa vaikuttaa koko lapsen kehitykseen ja rikkoo sitä. Usein aikuisuudessa toistuvan trauman kokeneet ovat kokeneet vastaavaa jo lapsuudessa. Mutta mikäli lapsuudessa ei ole ollut toistuvaa traumaa, esim. perheväkivalta aikuisuudessa voi siitä huolimatta saada aikaan kompleksisen traumatisoitumisen. Näissä tilanteissa kuitenkin hoidolla päästään nopeammin eteenpäin ja purkamaan traumatisoitumista kuin niillä, joilla traumatisoituminen on alkanut jo lapsuudessa.