Toipumisen tie

Toipumisen kannalta on tärkeää rakentaa tuntemuksiaan vastaava kielellinen kertomus tilanteesta sitä mukaa kun käsitys tapahtuneesta tarkentuu.

Traumaattisen kriisin sokkivaiheen jälkeiseen prosessiin kuuluvat normaaleina ilmiöinä sekä kokemuksen toistuva mieleentunkeutuminen ajatuksina, muisti- ja mielikuvina ja unina, että niiden aktiivinen välttely tulee tarpeelliseksi monin erilaisin keinoin tunteiden ja reaktioiden säätelemiseksi.

Myös kehon ylivireystila on erittäin tavallista. Jos mieleentunkeutuvuus, välttämiskäyttäytyminen ja ylivireysoireet eivät lievity ja vähene kuukauden kuluessa tapahtumasta ja jos niihin liittyy toimintahäiriö esim. kyvyttömyys tehdä työtä, voi trauman kokeneelle olla kehittymässä traumaperäinen stressihäiriö (PTSD).