Stressihormonien vaikutus muistamiseen

Kun yksilö joutuu voimakkaasti stressaavaan tilanteeseen, hänen elimistössään erittyy endogeenisia hormoneja ns. stressihormoneja, jotka vahvistavat traumaattisen tilanteen muistiin tallentumista. Muistot eivät tallennu sanalliselle tasolle, vaan aivojen limbiselle alueelle. Se merkitsee sitä, että traumaattiset muistot tallentuvat ainakin osittain ei-kielellisessä muodossa eri aistinalueille: kuvina, hajuina, tunteina, ääninä ja liikemuistoina ilman merkitysrakennetta. Muistot voivat olla yksityiskohtaisen tarkkoja, mutta ne voivat olla myös toisistaan irrallisia ja palautua mieleen yhtäkkiä jonkin laukaisevan (traumatapahtumaa muistuttavan) tekijän vaikutuksesta ilman, että siihen olisi omaa hallintaa. Traumakokemus voi aiheuttaa myös ehdollistuneen pelkoreaktion, jolloin traumaan liittyvät aiemmin neutraalit asiat alkavat aiheuttaa pelkoa ja maailma tuntuu turvattomalta paikalta.