Maailmankuvan järkkyminen

Traumatapahtumalle on tyypillistä, että se uhkaa myös ihmisen uskomusjärjestelmää, koska kaikki tapahtuu ennalta arvaamatta ja sattumanvaraisesti.

Yleensä ihminen uskoo, että maailma on hyvä, elämä on tarkoituksenmukaista ja ihmiset ovat arvokkaita. Tapahtuneen myötä haavoittumattomuuden illuusio häviää ja ihminen menettää tunteensa elämänhallinnasta. Jo yhden erittäin voimakkaan traumatisoivan tapahtuman seurauksena saattaa kuva maailmasta ja elämästä muuttua totaalisesti. Hyvin usein trauman kokenut ihminen kuvaa, että oli aika ennen traumatapahtumaa ja aika sen jälkeen.

Traumaattiset kokemukset ovat ihmisen psyykelle erityisiä sen vuoksi, että ne tallentuvat muistiin toisin kuin arkipäivän tapahtumat. Arkipäivän tapahtumat tallentuvat käsitteellisenä kertomuksena, jota ihminen voi muokata ajan mittaan tarpeidensa mukaisesti. Esimerkkinä voisi mainita, että ihminen ei kerro vieraskutsuilla täysin samanlaista tarinaa samasta asiasta kuin parhaalle ystävälleen.