Traumaattinen kriisi

Varsinaista traumatisoitumista edeltää traumaattinen kriisi. Traumaattinen kriisi etenee vaiheittain. Kriisi alkaa sokkivaiheella silloin kun traumaattinen tilanne tapahtuu. Sokkivaihe voi kestää muutamasta minuutista muutamaan vuorokauteen, tavallisimmin sokkivaihe on ohi yhden - kolmen vuorokauden kuluttua.

Sokkivaiheessa ihminen suojautuu ylivoimaiselta tuntuvalta todellisuudelta, mikä voi ilmetä usealla eri tavalla. Siihen kuuluu alussa mm. huumaantunut olo, tietoisuuden ja huomiokyvyn kaventuminen, aistimusten voimistuminen, kyvyttömyys ymmärtää ärsykkeitä sekä ajan ja paikan tajun hämärtyminen. Tilaa voi seurata lisääntyvä vetäytyminen sekä kiihtymys ja yliaktiivisuus. Tapahtumaan saattaa liittyä myös osittainen muistinmenetys. Usein sokkivaihe näkyy ainoastaan järkevänä toimintana, mutta jälkeenpäin ihminen voi kertoa, ettei muista tilanteesta juuri mitään tai ettei tuntenut itse tapahtumahetkellä mitään. Vähitellen ihminen alkaa kuitenkin kohdata tapahtunutta todellisuutta ja traumaattisen tapahtuman aiheuttamat reaktiot ja tunteet heräävät. Traumaattinen tapahtuma alkaa realisoitua ja sen merkitys itselle ja perheelle alkaa selvitä. Seuraa reaktiovaihe, jonka kanssa päällekkäin alkaa läpityöskentelyvaihe, joka voi kestää kuukausia, jopa pitempäänkin. Traumaattinen kriisi päättyy uudelleen suuntautumisen vaiheeseen.