Toipumisen edellytykset

Jotta ihminen toipuisi traumaattisesta tapahtumasta, hänen täytyy kyetä yhdistämään traumaattinen tapahtuma osaksi omaa koettua elämäänsä. Se tulee mahdolliseksi, kun tapahtuma alkaa tuntua todelta, itselle sattuneelta ja kun kaikki tapahtuman eri osa-alueet yhdistyvät kokonaisuudeksi (aistimukset, liikkeet, ajatukset, tunteet ja käsitys itsestä).