Dissosiaatio

Kun integraatiokyky on vaillinainen, on kysymys dissosiaatiosta. Dissosiaatio määritellään integraation ja yhteyden puuttumisena normaalisti integroituneiden muistin, identiteetin ja tietoisuuden toimintojen välillä.

Dissosiaatiossa vaikeuksien ydin on se, että traumaattinen tapahtuma ei ole realisoitunut eli tullut todeksi yksilölle eikä hän ymmärrä sen vaikutuksia elämässään. Kun realisoituminen puuttuu, henkilö voi kuvata tapahtumaa ikään kuin se olisi elokuvaa ilman omaa kosketusta tapahtumaan. ”Minua pahoinpideltiin, mutta ei sillä ole mitään merkitystä minulle, ei se ollut mitään. Sellaista sattuu.”

Dissosiaatiossa yksilöltä puuttuu kokemus siitä, että tapahtuma olisi tapahtunut hänelle itselleen, vaan se tuntuu tapahtuneen jollekin toiselle. Hän voi kertoa, että ” tiedän, että minua pahoinpideltiin, mutta se ei tunnu siltä. Tuntuu kuin se olisi ollut joku muu kuin minä”. Vakavasti traumatisoitunut voi kuvata elämänsä vaikeita asioita ikään kuin turtuneena, ilman tunteita sekä myös kehollisesti turtana ilman henkilökohtaista kosketusta. Ihmiset eivät omista omia kokemuksiaan, vaan ovat irrallaan niistä.