Integraatiokyky

Väsymyksen, sairauden ja masennuksen sekä aiempien elämänkokemusten seurauksena integraatiokyky voi olla trauman tapahtumahetkellä heikko, millä on olennainen merkitys traumatisoitumisessa. Integraatiota vaikeuttavat myös uhkaavaan traumaattiseen tilanteeseen liittyvä hormonitoiminnan muutos, havaintotoimintojen kapeutuminen ja muistitoimintojen muuttuminen.