Koulutuspalvelut

Koulutus

Räätälöin erimittaisia koulutustilaisuuksia terveydenhuollon ja sosiaalitoimen ammatti-ihmisille eri puolilla Suomea.

Koulutuksen pituus

Koulutusten pituudet voivat vaihdella puolesta päivästä kahteen päivään tai tarvittaessa koulutukset voivat olla myös pitempiä kokonaisuuksia esim. 4 x 2 pv.

Koulutusten sisältö

Psyykkinen traumatisoituminen lähtien traumaattisesta kriisistä ja päätyen traumojen hoitoon sekä työntekijöiden sijaistraumatisoitumisen vaikutuksesta hoitosuhteeseen ja työntekijään.

Viitekehykseni mukaan traumatisoitumisessa on aina kyseessä myös persoonallisuuden rakenteellinen dissosiaatio, joten se teema on osana koulutusten sisältöä.

Sensomotorinen näkökulma on myös olennainen traumatisoitumisessa, joten keho trauman hoidossa on yksi koulutusteema.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Terveydenhuollon ammattilaiset ja sosiaalitoimen työntekijät
saavat tietoa ja ymmärrystä eri asteisesta traumatisoitumisesta, sen vaikutuksista ja seurauksista.

Traumatisoituneita hoitavat mielenterveystyöntekijät
saavat lisävalmiuksia hoitaa traumatisoituneita traumanäkökulmaa apuna käyttäen.

Tarjoan lisäkoulutusta riippumatta viitekehyksestä (psykodynaaminen, kognitiivinen, perheterapeuttinen jne.).