Toistuva tai pitkäkestoinen trauma

Toistuvia traumatapahtumia ovat tyypillisimmillään esim. seksuaalinen hyväksikäyttö tai perheväkivalta. Traumatisoituneita hoidetaan useimmiten 1-4 vuotta kestävässä terapiassa. Hoidon avulla traumatisoitunut ymmärtää oireidensa ja käyttäytymisensä merkityksen ja saa oireensa paremmin hallintaansa ja eläminen nykyhetkessä on mahdollista.

Sen jälkeen traumatapahtumia käydään asteittain läpi, jolloin niiden häiritsevyys vähenee ja ongelmat prosessoituvat osaksi omaa elämän historiaa luontevalla tavalla, eivätkä ne hallitse arkipäivää samalla tavalla kuin mahdollisesti aiemmin. Hoidon avulla on mahdollista tulla uudelleen eheäksi ja eläväksi.