Yksittäinen trauma

Yksittäinen traumatapahtuma voi olla esimerkiksi väkivaltatilanne, pahoinpitely, raiskaus, onnettomuus tai äkillinen, ennalta-arvaamaton läheisen kuolema. Asiakas voi saada helpotusta trauman jälkeisiin oireisiinsa ns. fokusoidussa traumapsykoterapiassa, jossa keskitytään traumatapahtuman käsittelyyn ja siitä selviytymiseen.

Hoidon tuloksena keskittymiskyky paranee, univaikeudet helpottuvat, mieleentunkeutuvat aistimukset helpottuvat, traumatapahtuman vältteleminen vähenee ja kehon ylivireystila laskee. Hoidon avulla tapahtuma voi jäädä historiaan ja katse suuntautua tulevaan.

Hoito voi kestää muutamasta kerrasta joihinkin kuukausiin.